Välkommen till peltikauppa.com:s takpaketservice kattopaketti.fi. Du behöver bara måtten för att beställa ditt tak.

Servicen har fyra steg:

1) Välj taktyp och fyll i takets mått
2) Välj takmaterial
3) Granska den föreslagna materiallistan och välj leveranssätt
4) Sätt i köpkorgen och betala i kassan

Så lätt ar det att skaffa plåttak!

Av informationsteksniska skäl har peltikauppa.com och kattopaketi.fi skild inloggning och köpkorg. Det är ändå frågan om samma bolagets Roof Tech Finlands service.

2015 © RoofCode