Ditt tak

Valmat tak - tre gavlar
(byt)

Valmat tak - tre gavlar

Fyll i de exakta måtten enligt bilden

MåttBeskrivningmm
AHusgavelns bredd
B
HNock
KValmtakets takfall
 
MåttBeskrivningmm
E1Takfot
F1Bredd
G1Gavel
I1Nock
J1Bredd
 

 

Tilläggsdelar


Om du också vill välja med takavvattning och/eller taksäkerhet, klicka nedan och ge måtten som frågas.

 


2015 © RoofCode